Opprett profil
Retningslinjer for personvern
Vilkårene for bruk
Om Next11
Logg inn
Glemt passord?
Hvilken stjernespiller kan du bli?
Finn din match blandt 800 av de beste spillerne i verden og få tilgang til mer enn 270 posisjonsspesifikke øvelser på video
Kom i gang
Det er superenkelt
1. Opprett en profil & beregne din fremtidige høyde
2. Velg din posisjon & finn dine stjernekamper
3. Få et gratis 15-ukers treningsprogram
Velg måleenheter:
cm / kg
ft / lbs
Denne e-postadressen er allerede i bruk, vennligst benytt en annen e-post.
* Next11 bruker Khamis - Roche metoden for å forutsi din høyde, en metode som har en viss feilmargin. Next11 er ikke ansvarlig for dine høyderesultater.
Ja, mamma eller pappa har lest vilkårene for bruk. Se Retningslinjer for personvern
Ja, mine foreldre har gi meg tillatelse til å oppgi deres høyde.
Beregn høyden
Din fremtidige høyde er spådd til å bli
191 CM
Velg din posisjon
Velg din posisjon på banen og la Next11 finne dine starmatches.
ST
LW
AM
RW
CM
DM
LB
CB
RB
GK
Dine fire starmatches
Get your personal player cards and your individual video drills
Tren og bli en stjerne
Get your personal player cards and your individual video drills
Begynn treningen
Fortell vennene dine